Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpis ze Stanov o.s. Svět bez barier

Čl. I
Název občanského sdružení: o.s. Svět bez bariér
Sídlo: Brno, Mikulovská 9
 IĆ: 22862978
 
Čl. II
Právní postavení sdružení
1.        Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2.        Sdružení je právnickou osobou.
 
Čl. III
Cíl a náplň činnosti sdružení
1.        Cílem sdružení je:
a.        Poradenská činnost v oblasti bezbariérových přístupů do budov a vozidel
b.       Seznamovat veřejnost s problémem bariér
c.        Propagovat možnosti bezbariérových přístupů
2.        Nápň činnosti
a.        seznamovat veřejnost s problémém handicapovaných a méně pohyblivých občanů při pohybu v budovách a vozidlech
b.       poradenská činnost v oblasti odstraňování stavebních bariér včetně opory ve vyhláškách a stavebním zákoně
c.        návrhy řešení pro bezbariérový přístup