Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopravní informace KORDIS JMK, spol. s r.o.

 Zde přinášíme naši korespondenci s firmou KORDIS, která zastřešuje dopravu v Jihomoravském kraji (historie odzdola nahoru)....

 

 

 

Rok se s rokem sešel a my se ptáme co je nového.....

 

V Brně dne 16.11.2011
 
 
Dobrý den,
 
          nějaký čas jsme mapovali a sbírali poznatky o dopravě v Jihomoravském kraji.
Musíme bohužel zkonstatovat, že se za uplynulý rok příliš záležitostí, co se týče bezbariérovosti a dopravy pohybově omezených občanů nezlepšilo:
- Avizovaný portál s možností vyhledání a zaručení bezbariérové dopravy nefunguje podle potřeb – např. prověření případné cesty Brno-Lednice dopadlo velmi nevyhovujícně – spoje nabízené k této přepravě naprosto nenavazují a člověk upoutaný na invalidní vozík by byl nucen absolvovat cestu dlouhou pouhých 70 km přes 5 hodin, což je naprosto nepřijatelné.
- Přesto, že po Brně přibyly světelné informační tabule, jsou stále stejně nevyhovující jako před naším upozorněním. K slíbené změně v softweru tedy zřejmě zatím nedošlo. Tabule nadále nezobrazují skutečný čas do odjezdu spojů, ale jen podle jízdních řádů a nadále i přes připomínky, se ani na nových tabulích neobjevují označení garantovaných bezbariérových spojů.
 
 
 
         S pozdravem
 
                                                                                                   Jana BERÁNKOVÁ
                                                                                                   o.s. Svět bez bariér
 
A odpověď?
 
 
Vážená paní Beránková,
děkujeme za Váš email. Je mi líto, že nejste s realizovanými řešeními spokojena. Dle mého názoru jsme sliby, na kterých jsme se dohodli na našem posledním jednání, splnili.

Mohu zmínit např. následující skutečnosti:
1) Na základě Vaší žádosti výrazným způsobem narostl počet bezbariérových autobusů v jízdních řádech.
2) Byl zaveden portál pro bezbariérovou přepravu, kde se lze informovat o možnostech dopravy pro vozíčkáře.
3) Poskytujeme poradentví o tom, jak je možné se s vozíčkem dostat do různých míst Jihomoravského kraje. Sama jste se o tom mohla přesvědčit, během naší komunikace ohledně dopravy do Lednice.
4) V současné době je ve finální fázi příprava výběrového řízení na dodávku nových informačních panelů, jejíž součástí je obměna softwaru původních panelů tak, aby zobrazovaly i nízkopodlažní vozidla. Tento projekt by měl být ukončen v průběhu příštího roku. Tabule stejně již 5 let zobrazují skutečné odjezdy spojů nikoli odjezdy dle jízdních řádů.
5) V dopravě ani v dopravní infrastruktuře KORDIS JMK úpravy neprovádí. Ve městě Brně jsou veškeré změny vždy v kompetenci samosprávy města Brna a odboru dopravy Magistrátu města Brna. Pokud Vám určité záležitosti v dopravě vadí, doporučuji Vám je sepsat v konkrétní podobě a sdělit odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Ve věci dopravy do Lednice je mi samozřejmě líto, že jsme Vám nemohli nabídnout pohodlnější spojení. Nemáme však rozhodovací pravomoci v tom, jaký autobus dopravce na dané lince nasadí. Pokud to není provozně možné, pak nemůžeme dopravci nasazení nízkopodlažního autobusu nařídit.

Na druhou stranu je však nutno konstatovat, že díky novému výběrovému řízení na zajištění dopravy v okolí města Brna dojde od 11. 12. 2011 k dalšímu výraznému nárůstu nízkopodlažních vozidel a tím i garantovaných nízkopodlažních spojů.

Dalšímu pravidelnému setkání s Vámi se nebráníme. Doporučuji ho však realizovat až na začátku měsíce ledna, kdy se budete moci seznámit s novými jízdními řády a na tomto základě se budeme moci začít bavit o konkrétních problémech, které Vás tíží. Pokud byste proti tomu nic nenamítali, navrhl bych naše setkání uskutečnit někdy ve druhém lednovém týdnu.

Přeji příjemný zbytek dne
Květoslav Havlík
KORDIS JMK

Myslíte, že to tak máme nechat?

V Brně dne 9.12.2011

Dobrý den,
musíme přiznat, že některé spoje se zlepšily, ale pořád přetrvává jeden hlavní problém – přesto, že jsou bezbariérové spoje nasazovány na tratě ve všední den, o víkendech se tak, z pro nás nepochopitelných důvodů neděje. Předpokládáme, že provoz bezbariérového vozu není nákladnější než bariérového, takže pokud dopravce tento vůz vlastní, proč v sobotu nejezdí. Můžeme například takto uvést třeba linku do Jedovnic a podobně. Navíc nám dopravci neustále tvrdí, že o nasazování vozů a jejich četnost na určité trasy rozhoduje KORDIS a oni jsou vázaní smluvně vaším rozhodnutím.
 
Také stále jaksi chybí provázanost autobusové dopravy se železniční, možná by bylo vhodné se u ČD trochu informovat o jejich možnostech a zároveň tak plánovat návaznost bezbariérových spojů, aby nedocházelo k tak obrovským časovým prodlevám.
A tentýž problém vidíme i u MHD, kde by, dle našeho názoru, aspoň na velkých uzlech měly na sebe bezbariérové spoje alespoň snesitelně navazovat. Co je platné, že se dostanu bezbariérovým spojem např. na Starou Osadu, když pak musím čekat na bezbariérovou tramvaj 40 minut a podobně. Což je například o víkendu velice běžné a to nemluvíme o návaznosti spojů na témž uzlu ve směru na Královo Pole (Kociánku - 44), který navíc o víkendu jezdí krátký a tudíž většinou staré bariérové modely. Stejný problém je pak často i na uzlu na České-Joštové a podobně.
Možná, kdyby se určité změny, třeba při přípravě nových jízdních řádů a dalších změn konzultovaly, tak jak jsme nabízeli spolupráci, nebylo by tolik výtek či mrzutých problémů pro hůře pohyblivé s nevyhovujícími přestupy či dalšími změnami v dopravě. Což se však za celý rok nestalo a nepředpokládáme, že se celý rok na KORDIS nic nevyjednávalo a neplánovalo.
 
Dále jsme očekávali, že se dle slibu objeví na stránkách KORDISu formulář pro případné objednání přepravy, což se však nestalo, je možné použít pouze mail, kde se může čekat na odpověď nevhodně dlouho místo operativního zpracování požadavku a navíc není z uvedeného neinformované osobě zcela jasné, že lze tento mail použít i pro požadavek na přepravu.
 
K otázce přesných časů na tabulích – dovolím si polemizovat s přesvědčením, že ukazují správný a nikoli “pravděpodobný” odjezd spoje dle jízdního řádu.... mnohokrát jsme osobně sledovali tabule například na Staré Osadě nebo u nádraží v Králově Poli či v poslední době na Joštové – odjezdy dost často neodpovídají skutečným odjezdům, příliš často na tabuli svítí spoj, který už je pryč a naopak už nesvítí, který ještě nepřijel...a není to rozdíl +/- minuty. Na ověření této situace opravdu stačí postávat kterýkoliv den před tabulí s hodinkami v ruce a zkontrolovat si to.
 
Omlouváme se, jestli se vám zdá náš tón příliš nevrlý, ale bohužel dost často se setkáváme s neochotou dělat změny ve prospěch osob se stíženou schopností pohybu, přičemž je příliš často zapomínáno, že tyto změny nejsou třeba pouze pro postižené, ale především je využívají maminky s kočárky (které jezdí spoji podstatně častěji než osoby upoutané na invalidní vozík) a lidé hůře pohybliví a nemusí to být zrovna stářím nebo postižením.
 
  
         S pozdravem
 
 
 
                                                                                                    Jana BERÁNKOVÁ
                                                                                                 o.s. Svět bez bariér
 
 
 

Schůzka se uskutečnila dne 17.1.2011 v 14,00 hodin v sídle JMK KORDIS, Nové sady 30

Svět bez bariér o.s. IČ 22862978

 

628 00 Brno, Mikulovská 9, www.svet-bezbarier.estranky.cz, svetbezbarier@email.cz
 
 
Zápis z jednání s KORDIS JMK, spol. s r.o dne 17.1.2011 ve 14,00 hod. v sídle firmy.
 
Účastníci: Ing. Jaromír Holec, ředitel společnosti, Ing. Květoslav Havlík, ved.odd.marketingu a rozvoje, Antonín Chudiak, vedoucí dispečinku, Jana Beránková, technický a ekonomický referent o.s. SBB, František Fux, předseda o.s. SBB
 
Zástupci KORDISu přišli na toto jednání připraveni a schopni zodpovědět dostatečně na některé naše dotazy. Přiznali, že předchozí “jednání”, kdy přestali komunikovat vyznívalo spíše negativně a demonstrovalo neochotu spolupracovat. Přiznali, že se problémem imobilních předtím příliš nezabývali, začali až na náš popud, protože dle jejich vyjádření se k nim dostanou spíš stížnosti maminek s kočárky, než problém vozíčkáře. Je pravda, že v první fázi nechtěli ani moc slyšet na naše připomínky. Což se teď má změnit.
 
Dohodli jsme se na určitém způsobu spolupráce, nabídli jsme popsat určité problémy, posbírat podněty od ostatních imobilních a předat je na KORDIS. Nabídli jsme odborné konzultace při řešení stávajících i případných budoucích záležitostí, protože obvykle při zavádění nového je mnohem levnější předejít budoucímu problému, než později draze sjednávat nápravu. Nabídli jsme pomoc pochopit stávající problémy, které obvykle zdravý člověk snadno přehlédne. Nebudeme se ptát proč to není vyhovující, ale oceníme snahu problém konstruktivně řešit.
 
Upozornili jsme na stávající problémy a doporučili pro nás nejdostupnější nápravu - některé námi dříve kritizované nedostatky mezitím  firma začala řešit, nebo vyřešila alespoň tak, aby byl vidět nějaký postup ke zlepšení – šlo především o vyznačení nízkopodlažních spojů na regionálních tratích do tištěných Jízdních řádů – jsou zde prozatím označeny jako zpravidla nízkopodlažní, s tím že skutečnost již dnes - po inovaci software – dispečink KORDISu již dokáže potvrdit – tuto změnu jsme kvitovali s povděkem, navrhli jsme tuto službu rozšířit o rezervační systém pro vozíčkáře se zpětnou vazbou potvrzení tak, jak to již funguje nebo v nejbližší době bude fungovat  pro kočárky.
Vyjasnili jsme si co je nízkopodlažní vozidlo a co bezbariérové vozidlo, zástupci KORDISu potvrdili, že při výběrových řízeních na jednotlivé regionálky preferují společnosti, které těmito vozidly disponují, navrhli jsme vylepšit nízkopodlažní vozidla bez výklopné rampy lyžinami pro invalidní vozík jako je to u regionálních vlakových spojů. Slíbili jsme poskytnout seznam dodavatelů těchto lyžin a tyto budou přes KORDIS doporučeny  jednotlivým dopravcům.
Tento seznam jsme  firmě KORDIS do 20.1.2011 emailem dodali.
 
Probrali jsme problém ne zcela dostačujících světelných informačních tabulí, kde jsme požadovali alespoň úpravu o označení garantovaných bezbariérových spojů epigramem vozíčkáře. Byla nám potvrzena určitá úprava na těchto informacích – údajně již tabule zobrazují reálný čas odjezdu konkrétního spoje, ale požadovaná úprava označení  nízkopodlažních spojů  bude prý možná až po celkové úpravě sw a to nejdéle do 2 let….(?) doufáme, že k ní dojde dřive….
 
Dále jsme předali k řešení další návrhy od našich klientů – šlo především o určité úpravy jízdního řádu nízkopodlažek v regionu Kyjov, kde je pro Kyjovské vozíčkáře nedostačující časový interval vazby tam-zpět pro vyřízení úředních záležitostí ve spádovém městě Hodonín.
 
Dále jsme připomínkovali, že je nedostatečná informovanost o možnostech pro imobilní, které eventuelně KORDIS nabízí či plánuje zlepšit. Bylo přislíbeno spuštění webu, kde budou tyto informace k dispozici.
Informaci o spuštění a funkci webu bychom měli od firmy dostat a zveřejníme ji na našich stránkách.
 
A nakonec jsme se dohodli na stálé  spolupráci, kdy budeme působit jako sběrná schránka pro určité připomínky od imobilních občanů, které potom předáme k dalšímu řešení na KORDIS.
 
Doufáme, že tato spolupráce bude konečně fungovat a že naše připomínky budou mít zpětnou vazbu při řešení…..a že vše nebude trvat nekonečně dlouho a řešení se nedostanou do fáze “slibem nezarmoutíš…”
 
Zapsala Jana Beránková
 

 

 

Konečně jsme se dočkali rozsáhlé odpovědi ze strany Jihomoranského kraje...

kraj-1.jpg

kraj2.jpg

kraj3.jpg

Další, koho jsme oslovili byl předseda dozorčí rady KORDISu...že by se tady něco podařilo?

                                                            Ing. Jaroslav Pospíšil

                                                                                                předseda dozorčí rady
                                                                                                KORDIS JMK, spol. s r.o.
                                                                                                Masarykova třída 103
                                                                                 698 01   Veselí nad Moravou
                                                     
 
 
 
 
                                                                                              V Brně 2.prosince 2010
 
Vážený pane inženýre Pospíšile,
 
          dovolte mi, abych se na Vás obrátil s prosbou o spolupráci v jednání s firmou jíž máte čest být předsedou dozorčí rady. Založili jsme občanské sdružení „SVĚT BEZ BARIER“ viz naše www.svět-bezbarier.estranky.cz , kde se o nás dozvíte vše. Naše stanovy a hlavně o co nám jde.
          Již delší dobu se snažíme jak telefonicky, emailem, tak i doporučenými dopisy komunikovat s KORDIS JMK spol. s r.o. zde v Brně. Více se o naší komunikaci dozvíte na našich webových stránkách v rubrice „Zeptali jsme se za Vás…..“   Neboť ze strany KORDISU JMK přestala s námi komunikace, tak jsme se již obrátili také na zřizovatele Jihomoravský krajský úřad v Brně a teď se obracíme i na Vás s prosbou o pomoc.
 
O co si tedy dovolujeme poprosit a v čem s námi KORDIS odmítá komunikovat:
  • Dopravci, kteří jezdí pro KORDIS nám odmítají sdělit na jakých linkách jezdí jejich nízkopodlažní autobusy s odůvodněním, že jsou vázáni smluvně s KORDISem a že bez jejich souhlasu nám nemůžou sdělit žádné informace a že se se vším musíme obracet na KORDIS viz www stránky.
  • Není v našich silách zjistit, co vše dokáží světelné informační tabule v obcích a v Brně, které patří KORDISU. Podařilo se nám zjistit, co dokáží podobné informační tabule ve Zlíně, v Olomouci a v dalších městech, ale KORDIS mlčí. A to jsou informace, které tabule poskytují evidentně nedostačující, jak jsme jim dokonce popsali. Více se též dozvíte na našich www stránkách v rubrice „Zeptali jsem se za vás. .….“
 
          A protože patřím mezi osoby, které se nedají odbýt a to Vy dobře víte, neboť jsme ne jeden rok pracovali spolu v zastupitelstvu města Veselí nad Moravou, tak jsem se nemohl nechat odbýt s odpovědí a přístupem KORDISu a začali jsme pátrat a porovnávat určité věci na vlastní pěst a zapojili do toho i naše klienty. Někteří vzali foťáky a vyrazili do terénu. Nafotili mnoho fotografií nízkopodlažních autobusů a zjišťovali osobně, kam tyto vozy všude jezdí a hlavně - kolik tyto vozy přepravily vozíčkářů. Já osobně jsem byl dosti překvapen tím co mi o jednotlivých spojích vyprávěli anonymně řidiči jak v Hodoníně (tam jsem si zajel vlakem), v Brně a v dalších městech.
Také jsem zažil jeden příběh, který si Vám dovolím povyprávět - jak jsem se dostal do Mikulova. Jeden den bylo moc krásně a tak jsem se jel podívat na autobusové nádraží do Brna na Zvonařku. Jak tak sedím a pozoruji lidi, tak vidím, že na zastávku do Mikulova najíždí nízkopodlažní autobus směr Mikulov. Nedalo mně to, neboť jsem nejel od autonehody v roce 1995 žádným meziměstským autobusem, tak jsem se zeptal ochotného pana řidiče, zda se bude ještě v ten den vracet do Brna, že bych se rád svezl. V tu chvíli mne bylo doslova pana řidiče líto, jak ze sebe soukal, že by mne velmi rád svezl do Mikulova tam a zpět, ale že ještě nevezl žádného vozíčkáře, že neví jak se vše obsluhuje. No slovo dalo slovo a společnými silami se nám podařilo ( za pomoci kladívka a šroubováku, neboť tato plošina, co je autobus nový, ještě nebyla používána – proč nebyla používána – protože se prostě nedá v jízdních řádech zjistit, že takové vozy na určitých linkách vůbec existují...) vyklopit nájezdovou plošinu do autobusu a já jsem se vydal do Mikulova. Tam jsem si projel celé město, podíval jsem se, tam, kde jsem nikdy nebyl a vyrazil zpět do Brna domů - No a proč Vám toto píši??? To proto, že KORDIS sice sestavuje jízdní řády a nárokuje si tyto autobusy na trasy, ale nejsou schopni nikomu sdělit, kdy a kam pojede nízkopodlažní autobus (a že máme podloženě zjištěno, že podstatná část dopravců v JMK disponuje velkou částí svého vozoveho parku nizkopodlažními vozidly) a že pokud i já chci někde jet, tak vše musím řešit touto cestou náhody - co se týče autobusů, na rozdíl od ČSD, kde si aspoň mohu na určitý den spoj objednat.
           
          Takže přeji krásný den a pevně věřím, že nám pomůžete v této záležitosti a že nám s Vaší pomocí podaří vyřešit aspoň některé z věcí a které nejen nás vozíčkáře, pálí.
           
Dovolujeme si, upozornit na to, že kopii tohoto dopisu dáme za nějaký čas na naše www stránky, ať návštěvníci našich stránek ví, že pro ně něco děláme a že budeme dělat vše, abychom docílili spokojenosti lidí.
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                                                                 František Fux
                                                                                                                                     předseda o.s. Svět bez bariér
 

jednání pokračuje, problém jsme předložili vedeni Jihomoravského kraje, který je majoritním vlastníkem firmy KORDIS... 

                                                                            Jihomoravský krajský úřad
                                                                                 K rukám hejtmana
                                                                                 Žerotínovo náměstí 2/3
                                                                                   602 00 Brno
 
V Brně dne 11. listopadu 2010
 
 
 
 
Věc: Žádost o zodpovězení níže položených dotazů
 
 
Vážení,
 
          naše občanské sdružení Svět bez bariér se zabývá bezplatným poradenstvím osobám se sníženou pohyblivostí, osobám upoutaným na invalidní vozík a všem, kteří přijdou do styku s těmito lidmi (včetně - maminkám s kočárky, starým a méně pohyblivým lidem ) v oblasti překonávání bariér jak v oblasti architektonické, tak i v dopravě, ale také i komunikační, zvláště při jednání s různými institucemi.
 
          Jedná se nám o jistá jednání.
Dle výpisu z OR je majoritním vlastníkem firmy KORDIS JMK, spol. s r.o. Jihomoravský kraj spolu s minoritním městem Brnem. Z tohoto důvodu se na kraj obracíme s dalším:
 
Snažili jsme se s touto firmou několikráte spojit  doporučenými dopisy, ale nedozvěděli jsme se dostatečnou odpověď na naše položené dotazy, pouze jedenkrát nějaké všeobecné a ne zcela vystihující odpovědi a na poslední dopis ze dne 21. září 2010 tato firma už ani neodpověděla. Naši komunikaci s touto firmou najdete na našich www stránkách. Domníváme se, že se tato organizace podílí na diskriminaci postižených, ale i dalších lidí ( a to ve směru dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kterým je těmto osobám garantován přístup k přepravě a nesmí jim být z důvodu postižení upírán - s oporou v „antidikriminačním zákoně“ naší republiky, kde se v ustanovení § 3 považuje za nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, tzn. včetně i příslušnou úpravu dopravních prostředků a přístupu k nim )
 
          V zastoupení našich klientů si vám tedy dovolíme položit následující dotazy:
 
1)      Dokáží světelné informační tabule, které se nachází v Brně (ale i v ostatních městech kraje) podat úplnější informaci o přesných časech odjezdů spojů včetně jejich zpoždění či informaci o garanci nízkopodlažního spoje a ne jen čas odjezdů orientační? (V Olomouci, či ve Zlíně a v dalších městech to dle našich osobních zkušeností, ale i z referencí příslušných magistrátů, funguje - ale u nás ne)
2)      Proč se osoby na invalidním voziku, či se sníženou pohyblivostí a ne jen oni, nikde nedozví, kdy a na kterých regionálních linkách jezdí nízkopodlažní spoje a proč není centrální dispečink, kde by si dotyčný mohl zavolat a tento spoj si objednat či si naplánovat cestu jak na ČD? (např. v Brně na DPmB je stálý dispečink, kde jsou schopni nám sdělit na cca 100m, kde se která linka nachází a zda je nízkopodlažní ) A proti námitce, že není dost takových spojů si dovolíme oponovat – je nám známo, že velká část vozového parku společností provozujících regionální dopravu nízkopodlažními vozidly disponuje.
3)      Podle jakého klíče jsou určovány linky, na kterých regionální dopravci jezdí a je-li pravda informace, že jsou vůči KORDISu vázáni o této skutečnosti mlčenlivostí?
4)      Zda má Jihomoravský kraj, jako celek, nějakého koordinátora v oblasti handicapovaných na krajském úřadě? (Na koho se lze obrátit co se týče dopravy, architektonických barier, kultury a dalších problémů v oblasti barierovosti).
 
         Předem vám děkujeme za zodpovězení našich dotazů a těšíme se na naši další spolupráci.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                     Jana Beránková
                                                                                                   o.s. Svět bez bariér

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opět marně čekáme na odpověď......
 
V Brně dne 21. září 2010
 
Dobrý den,
          děkujeme za odpověď. Využijeme ji při dalších našich jednáních. Teď si dovolíme udělat takový malý rozbor stávající situace.

Dle našich zjištění, velká část dopravců provozující pravidelné linky v Jihomoravském kraji ve svém vozovém parku disponuje poměrně velkou částí bezbariérových vozidel. Takže by bylo zřejmě možné tyto spoje garantovat. Ale odkazují nás na vaši firmu jako koordinátora a především tvůrce jízdních řádů.

          Pokud je nám také známo – vede to též k určitým nešvarům - jelikož o těchto spojích není veřejnost dostatečně informována, nemohou být tak využívany, jak by bylo vhodné - a dochází tak k jejich znehodnocování (prý pro malý zájem ze strany osob využívajicích bezbariérovou dopravu) např. různými vestavbami do vyhrazeného prostoru (viz přiložená fotografie https://svet-bezbarier.estranky.cz/fotoalbum/par-fotecek-z-nasich-dopravnich-prostredku-ktere-jsme-zaznamenali-pri-nasich-cestach-/). Zde, jak se zdá tedy utíkají vniveč hodnoty, které by při správném využívání mohli být přínosem a úlevou při cestování osob se sníženou pohyblivostí, ale i dětských kočárků.
  Připravovaný projekt informací pro handicapované nás velice zaujal a na tomto místě znovu nabízíme bezplatnou spolupráci v rámci odborných konzultací při uvádění těchto služeb do provozu a případného dalšího poradenství v tomto směru.

             Také bychom s povděkem kvitovali, kdyby na vašich oznamovacích světelných zařízeních v Brně, byly přijíždějící garantované spoje označeny epigramem vozíčkáře, tak, jak je to obvyklé v ostatních městech jako je Zlín, Olomouc a další města.

            Dále bychom doporučovali a byli bychom tomu velice rádi, kdyby vaši dispečeři pružněji spolupracovali s dispečinky různých společností, jako je například dispečink DPmB a další a dle svých možností mohli podávat informace a to nejen o garantovaných spojích z jízdních řádů, které mají před sebou, ale měli přehled o všech autobusech, co jsou v terénu – tak, jak je to obvyklé u DPmB.

 Dovolujeme si také připomenout v tomto směru Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kterým je těmto osobám garantován přístup k přepravě a nesmí jim být z důvodu postižení upírán (což znamená i příslušnou úpravu dopravních prostředků) a jeho vnitrostátní úpravu v tzv. antidiskriminačním zákoně, který v § 3 postihuje tzv. nepřímou diskriminaci, kterou je opomenutí příjmutí takových opatření, aby osoba se zdravotním postižením nebyla znevýhodněna oproti ostatním. 

 Dále doporučujeme shlédnout naše www stránky, kde průběžně uveřejňujeme zprávy o jednáních a dalších našich činnostech.   

  
Dovolujeme si vás upozornit, že naši korespondenci zveřejňujeme na našich stránkách.
 
 
  
           S pozdravem
                
 
 
                                                                                                  Jana BERÁNKOVÁ
                                                                                                   o.s. Svět bez bariér

 

 Takže konečně jsme se po urgencích dočkali odpovědi, která však je pouhým příslibem a vlastně vůbec neřeší a neodpovídá na náš dotaz...že by jen aby, jak se říká - vlk se nažral, koza zůstala celá?......

Dopis byl doručen dne 14.9.2010

dopis.jpg

 

 Protože jsme se ani přes urgenci odpovědi nedočkali, požádali jsme o pomoc při jednání s touto firmou vedení kraje.....

 Od: stanislav.juranek@email.cz
> Komu: František Fux >
> Datum: 08.09.2010 20:36
          Vážený pane Fuxi, děkuji Vám za Váš mail a především za vaši práci ve prospěch potřebných. Váš podnět na zařazení nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách a jejich vyznačení do jízdních řádů projednám s pracovníky Kordisu. Věřím, že se najde rozumné řešení. Přeji vše dobré. S pozdravem Stanislav Juránek

 

 Svět bez bariér o.s. IČ 22862978

628 00 Brno, Mikulovská 9, www.svet-bezbarier.estranky.cz, svetbezbarier@email.cz
 
                                                                                                        KORDIS JMK, spol. s r. o.
                                                                                               jednatel a ředitel společnosti
                                                                                                        Nové Sady 30
                                                                                                        602 00 BRNO
 
 
V Brně dne  1. srpna 2010
 
 
Dobrý den,
 …….
 
dovolujeme si oslovit vás s prosbou o informace, které by nám v naší činnosti pomohly.
Jedná se nám především o informace:
      O návaznosti nízkopodlažních autobusových vozidel na železniční dopravu /příklad: do Břeclavi se osoba na elektrickém vozíčku z Brna dostane vlakem, kde ho pracovníci ČD vyloží a tato osoba by chtěla cestovat například do Lednice. Na tomto místě by nás zajímalo, zda se tato osoba dostane do požadovaného cíle/.
-     Dle našich informací dopravní podniky /BORS Břeclav a.s., ČSAD Hodonín a.s., ČSAD Tišnov s.r.o., a podobně/ vlastní nízkopodlažní vozidla s plošinou a proto by nás zajímalo, na kterých linkách tyto autobusy jezdí a zda je možnost stejně jak u Českých drah dopředu požádat o zařazení nízkopodlažního vozidla na určitý spoj dle potřeb člověka upoutaného na invalidní vozík.
-     Pokud tyto vozidla jezdí na pravidelných linkách, zda je možno tyto informace uvádět v jízdních řádech /viz DPmB a.s./
 
 
                                   S pozdravem
 
                                                                                                 Jana BERÁNKOVÁ
                                                                                                 o.s. Svět bez bariér
 
 
 
 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KORDIS zprovoznil informační web pro handicapované... http://www.idsjmk.cz/nizkopod.aspx

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář